ŚwietlicaŚWIETLICA JEST CZYNNA:


 PONIEDZIAŁEK


630- 1800 


WTOREK


630- 1800

 

ŚRODA


 6301800

 

CZWARTEK

 

  630-   1800 


PIĄTEK


630 - 1800


KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY

do pobrania

 Karta zgloszenia do swietlicy 2018.docx

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

1. Zorganizowanie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.

2. Zapewnienie bezpiecznych warunków do spędzenia czasu wolnego na terenie szkoły.

3. Uczenie i rozwijanie samodzielności.

4. Organizowanie zajęć tematycznych wynikających z planu.

5. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez organizowanie różnych form zajęć.

6. Wyrabianie wrażliwości estetycznej.

7. Zachęcanie do wartościowego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

8. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie oraz umiejętności współżycia w współdziałania w grupie.

9. Nabywanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami, ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny.

10. Kształtowanie właściwej postawy moralnej.

11.  Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku podczas zajęć i zabaw dowolnych.

12. Kształtowanie nawyków higienicznych oraz kulturalnego spożywania posiłków.

13.  Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

14.  Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

15. Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdującego się na szkolnym placu zabaw.

16. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów i wartości narodowych (uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych, udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według szkolnego kalendarza imprez).

 

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ 


7.00-8.00

Swobodne rozmowy i pogadanki z dziećmi.

Zabawy integracyjne. Pierwsze śniadanie.

8.00-9.00

Dowolne gry i zabawy stolikowe według zaintersowań dzieci (gry planszowe, układanki, kolorowanki). Zabawy konstrukcyjne.

9.00- 11.00

Zajęcia tematyczne według planu (plastyczne, techniczne, czytelnicze, konkursy, quizy, zajęcia z elementami dramy).

11.00-11.30

Prace porządkowe, czynności higieniczne. Przerwa obiadowa.

11.30-12.50

Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym. Spacery, prowadzenie obserwacji przyro-dniczych. Zabawy muzyczno-ruchowe.

12.50-13.20

Przygotowanie do obiadu. Przerwa obiadowa.

13.20-14.30

Odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem. Nauka własna.

14.30-15.30

Zajęcia plastyczne rozwijające aktywność twórczą; wykonywanie elementów dekora-cyjnych sali z wykorzystaniem różnych technik.

15.30-16.30

Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw (w zależności od pogody).Gry i zabawy dydaktyczne. Oglądanie filmów animowanych i edukacyjnych. Zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.

16.30-17.00

Porządkowanie sal świetlicowych. Relaks przy muzyce. Odpoczynek.UCZNIOWIE W ŚWIETLICY:

* odrabiają lekcje,

* korzystają  z pomocy nauczyciela,

* miło spędzają czas wolny,

* uczestniczą w różnych formach zajęć
  (plastycznych, technicznych, muzycznych, ruchowych),

* uczą się przestrzegania zasad zachowania,

* uczą się reguł zabaw i gier planszowych,

* bawią się z kolegami,

* rozwijają umiejętność współżycia i współdziałania w grupie,

* nawiązują pozytywne kontakty z uczniami innych klas.
REGULAMIN  ŚWIETLICY

 1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

 2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.

 3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,

 4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.

 5. Starannie odrabiamy zadania domowe.

 6. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

 7. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.

 8. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.

 9. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.

 10. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.

 11. Nie krzyczymy, nie biegamy.

 12. Nie ruszamy cudzych rzeczy.

 13. Nie używamy brzydkich słów.

 14. Nie niszczymy cudzych prac.

 15. Pomagamy słabszym.

 16. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy.

 17. Słuchamy poleceń nauczyciela.


<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA